TEGNET

TEGNET

Vi læser i  Matt 24,3-13: Mens han sad på Oliebjerget, kom hans disciple, da de var alene, hen til ham og sagde: »Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?« Jesus sagde til dem: »Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Alt dette er begyndelsen på veerne. Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af alle folkeslag på grund af mit navn. Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade hinanden.  Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild.  Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste.  Men den, der holder ud til enden, skal frelses.


Lidt længere henne i kapitlet i vers 23 til 27 fortsætter Jesus: Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke; for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv de udvalgte vild.  Nu har jeg sagt jer det forud.  Siger de derfor til jer: Se, han er i ørkenen! så gå ikke derud. Eller: Se, han er i kamrene! så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.

Jesus kommer altså ikke tilbage i en oblat og et lille bæger med vin!


Da Jesus svarede disciplene på deres spørgsmål var det første, der kom ud af munden på Ham: ”Se til, at ingen fører jer vild!”

Jesus nævner krig, hungersnød, jordskælv og forfølgelse. De forskellige ting nævner Han kun én gang hver, men forførelse og forskellige former for forførelse nævner Han 4 gange, og jeg mener faktisk at det egentlige altoverskyggende tegn på at enden er nært forestående er forførelse og forkyndelse af en anderledes Jesus/Messias.

  Igennem de sidste ca. 30 år er forførelsen steget nærmest eksponentielt. Det er efter min mening en naturlig konsekvens af reformationen, for reformationen efterlod folk, der igennem mange århundrede havde været vant til at de, der bekendte sig til frelse ved tro alene blev forfulgt , pint og udryddet af pavekirken, med det fejlagtige indtryk at nu havde sandheden fået overtaget i og med at man ikke længere blev forfulgt for at tro på frelse ved tro alene, men trosfriheden udeblev jo, for regenterne valgte at gøre lutherisme eller calvinisme  til national religion alt efter hvor man boede, og fra det tidspunkt  og frem blev folks åndelige føde stort set kun  det Hebræerbrevets forfatter kalder for mælk (altså babyfood), og Hebræerbrevets forfatter advarer om at hvis man aldrig får andet end mælk, så bliver man ikke opøvet i at skelne imellem godt og ondt.  Denne manglende evne til at skelne mellem ondt og godt har åbnet døren på vid gab for vranglære, som så er skyllet, som en tsunami ind over de kirkelige organisationer, og har ført mange vild.

Jesus siger således ifølge oversættelsen: ”for om muligt at føre selv de udvalgte vild”

Udtrykket ”om muligt” har fået mange til at konkludere at de udvalgte ikke kan føres vild, men det græske udtryk, som er oversat ”for om muligt” betyder egentlig samtidigt ”men det er det”.


Hvad angår Hebræerbrevets omtale af mælk og fast føde, så vil jeg gerne henvise til en undervisning, som jeg lagde ud for nogle år siden. Du kan komme til det ved at klikke her.