DEN UTILGIVELIGE SYND

HVILKEN SYND ER TIL DØDEN?Vi læser således i 1. Joh. 5,16: Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede og således give ham liv – dette gælder dem, der ikke synder til døden. Der er synd, som er til døden; det er ikke om den, jeg siger, at man skal bede.


Johannes specificerer ikke hvad det er for en synd der er til døden, og som det ikke engang kan betale sig at bede om tilgivelse for, men i Mattæusevangeliet siger Jesus: Matt, 12,31-32: Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende.


 Hvordan taler man imod Helligånden?

Jo, der findes i mine øje 2 vidt forskellige måder at gøre det på, som begge skal forstås ud fra at Helligånden har indblæst alle Bibelens bøger, og at Bibelen derfor er Helligåndens tale:


 


1 Man kan gøre, som ateister og muslimer: Man kan benægte at Bibelen er sand.

 


2. Man kan gøre, som mange desværre gør: Hævde at Bibelen er sand og gudgiven og så alligevel lave om på den, eller handle, som der advares imod her i Åb. 22,18-19: Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog. 

Her står der i hvert fald sort på hvidt at den, der ændrer i Guds ord vil gå fortabt!


 


Om folk der gør således siger Jesus i Matt. 15,7-9: Hyklere! Esajas profeterede rigtigt om jer, da han sagde: Dette folk ærer mig med læber men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud.«


og til dem, der handlede således sagde Han, i Matt. 15,6: Slanger! Øgleyngel! Hvordan vil I undgå at blive dømt til Helvede?

Ordene her er ikke kun rettet imod farisæerne, men mod alle, der handler på samme måde, så mit råd til alle er: Vær yderst omhyggelig med at holde dig til Guds ord alene – vær på vagt over for ”guruer” i kirken og se godt efter om det de lærer stemmer overens med Guds ord. Jo mere feterede de er jo vigtigere er det at "se dem efter i sømmene".