I SKAL HADES AF ALLE PÅ GRUND AF MIT NAVN

I SKAL HADES AF ALLE PÅ GRUND AF MIT NAVN


I 1. Mos. 3,15 læser vi:   Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen.«


At Kvinden er Israel kan vi blandt andet se af Åb. 12, 4-5:  Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte.   Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone.


Jesus sagde i Luk 12,17: og I skal hades af alle på grund af mit navn.


Selv ikke verdens fremmeste bibeltro teolog har den indsigt i Guds ord, som Satan har, og han (hvis ønske er at overtage Guds trone) har fra start af forstået at hans eget nederlag var planlagt til at komme ud af det jødiske folk (og altså Abraham).


Derfor har han altid forsøgt at forpurre Guds planer med det jødiske folk ved at forsøge at udrydde dem fra jordens overflade. Satan har altid brugt kvinder til at fordreje hovedet på mænd, og han brugte jo også Abrahams kone Sara til at forsøge at forpurre Guds planer med et folk, som skulle være efterkommere efter hende selv og Abraham. Sara overtalte emlig i sin alderdom Abraham til at gå ind til sin tjenestepige Hagar og få en søn med hende.

   Det blev til Ismael, som blev forfader til dem, der mest af alle plager Israel i dag: Arabere og muslimer.

Muslimerne forfølger  ligeledes rundt i hele verden den anden af Guds kvinder: Jesu brud (den sande kirke). Koranen påbyder faktisk at udrydde alle  bogens folk. Med bogens folk menes dem, der tror på Bibelen (Det Gamle Testamente + Det Nye Testamente)


Jøderne har siden Gud indgik en pagt med dem ved Horebs bjerg ventet på deres Messias. De troede Ham så ikke, da Han endelig kom, men Jesus sagde at når Han vender tilbage skal jøderne være i Jerusalem og modtage Ham med den samme sang (med ordene fra Salme 113 og 118), som de sang, da han på et æselføl red ind i Jerusalem. Derfor gør Satan sit yderste for at fordrive jøderne fra Jerusalem.


Hvis vi læser Romerbrevet kapitel 9 og Jeremias kapitel 18 og ser dem i sammenhæng, kan vi forstå at Gud danner nationer, og bruger dem i sin overordnede (frelses)plan, og her er Israel et eksempel. 

   Jeg kan godt ind imellem tænke at det har været en barsk skæbne at blive udvalgt, som Jøderne blev, for det har skaffet dem Satan og resten af verden på nakken på en helt særlig måde, og vi ser da også at visse af jøderne i Israel (nu når de har fået et land, som de kan kalde deres eget, hvor det er acceptabelt at være jøde) opfører sig uacceptabelt over for dem, de ser, som deres fjender. Det skal vi irettesætte dem for, men vi må (som kristne) ikke glemme at Gud alligevel  elsker dem for fædrenes skyld kan vi læse i Rom. 11,28:  I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld; men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld.


Lige en korrektion

Jeg må lige korrigere mig selv: Jødernes hårde skæbne her i de sidste 2000 år er ikke alene Satans skyld, for Gud sagde til dem i 5. Mos. 18,18-19: Jeg vil af deres egen midte lade en profet 1 som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. 

Jeg vil ikke citere alle stederne nu her, men vi kan se en række andre steder i Bibelen, at hvis ikke Israel accepterede Jesus, så ville Gud kræve dem til regnskab, og gøre deres tilværelse miserabel (et billede på fortabelse på grund af vantro). I Esejas 28,2 kalder Gud Satan for sin mægtge agent, og Satan er blevet brugt af Gud for at straffe jøderne, men mon ikkeSatan uforvarende ender med at jage dem i armene på Jesus?


Slutbemærkning:

Det er ikke bare vi kristne, der er hadet for Jesu navns skyld, for Jesus er Messias og Også Jøderne er altid blevet hadet på grund af Messias, som skulle udgå  fra dem (og komme tilbage til dem).


1 Messias