APOSTLENES BIBEL

APOSTLENES BIBEL

Det Gamle Testamente udgør 70 % af Bibelen (Guds ord). Det Gamle Testamente udgør de skrifter apostlene havde at undervise efter, og var slet og ret Guds ord for dem, da de udlevede deres kald til at grundlægge kirken. Om Paulus kan vi læse i Ap. Ger. 18,28: For han tilbageviste offentligt jøderne med stor kraft og påviste ud fra Skrifterne, at Jesus er Kristus.


Jesus selv sagde til de 2 disciple Han slog følge med på vejen til Emmaus (Luk. 24,25-27): »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt.  Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?«   Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne.

Lidt længere fremme kan vi læse om den virkning Jesu undervisning over Det Gamle Testamente havde på de 2 disciple: De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?«


I Joh. 5,45-47 sagde Jesus således om de 5 Mosebøger: Tro ikke, at jeg vil anklage jer hos Faderen; den, der anklager jer, er Moses, ham I har sat jeres håb til.  Havde I troet Moses, ville I have troet mig; for det var mig, han skrev om.  Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord?«.

Altså er en ret forståelse af Det Gamle Testamente essentiel for at forstå Det Nye Testamente!


På trods af Apostlenes og Jesu store vægtlægning på Det Gamle Testamente (70 % af vor nuværende Bibel), så oplever jeg det sådan at de fleste nutidige forkyndere kun bruger Det Gamle Testamente som spændende historiske fortællinger. Eller man allegoriserer det på en måde, så man kan presse det til at forkynde vor tids forståelse af Det Nye Testamente.  Derved mistes 70 % af Guds undervisning, og da Guds handlen med Israel i det store og hele dels er en advarsel til kirken og dels et forud fortalt billede af Guds handlen med kirken, så er det tragisk, og et kæmpe tab for dem, der i dag ønsker at følge Jesus at deres hyrder på den måde mere eller mindre frasir hovedparten af Guds undervisning.

Det er ikke så underligt at Jesus kun taler om 3 slags hyrder: gode hyrder, lejesvende og ulve i fåreklæder.

Jesu ord giver én fornemmelsen  af at gode hyrder udgør et mindretal! Det stemmer godt overens med Bibelens vedvarende advarsler imod at følge falske profeter, og falske lærere (dæmoner, som optræder, som lysets engle). Tro ikke at de falske lærere kun eksisterer langt væk ovre i Amerika. De findes også i rigeligt antal i Danmark, tættere på end de fleste forestiller sig (måske er det din egen hyrde, som du holder meget af).