OM FEJLOVERSÆTTELSER

OM FEJLOVERSÆTTELSER Guds åbenbarede ord er sandt og ufejlbarligt på grundteksterne, men desværre må vi jo indrømme at en oversættelse let kan gå og blive en slags tolkning fordi oversætterens livssyn let kommer til at smitte af på ordvalget.

I de engelsktalende lande er udgivelse og salg af bibler blevet "big business", og det har da også resulteret i et stort antal oversættelser, hvis budskaber er meget langt fra grundteksternes budskaber. Der er for eksempel Rick Warrens foretrukne oversættelse "the message" der har en mængde New Age citater og udtryk bygget ind i teksten, som om de var Guds ord. Og der er syvendedagsadventisternes "clear word bible" hvori den beviseligt falske profetinde Ellen G Whites udtalelser er indbygget, som om de var Guds ord.


 


Desværre er der også mange fejl i den autoriserede danske oversættelse, som Dansk bibelselskab udgiver.


 


Jeg har lavet en liste over de fejloversættelser i den autoriserede danske Bibel jeg kan huske, af de mange jeg er stødt på igennem årene (og det er desværre sandsynligt at der findes langt flere):


 


Salme 138,2:


 1992 oversættelsen lyder: Jeg kaster mig ned i dit hellige tempel og priser dit navn for din godhed og troskab,

or du har gjort dit ord stort over hele din himmel.


 


En korrekt oversættelse  ville have lydt: Jeg vil tilbede i retning af dit hellige tempel, og prise dit navn for din godhed, og for din sandhed: for du har gjort dit ord større end dit navn.


 


Min kommentar:

Grundteksten viser os at intet (ikke engang Guds eget navn) er større eller vigtigere end Guds ord. Det tror jeg personligt skyldes at Jesus er Guds ord, og ændrer man bare en tøddel ved Guds ord står man med en anderledes Jesus, som ikke kan frelse nogen eller noget.


 


 


1: 1. Mosebog 10,25:


 

1992 oversættelsen lyder: Eber fik to sønner: Den ene hed Peleg, for på hans tid spredtes jordens folk, hans bror hed Joktan


 


 


 


en korrekt oversættelse ville have lydt: Eber fik to sønner: Den ene hed Peleg, for på hans tid deltes jorden, hans bror hed Joktan


 


Min kommentar:

Grundteksten siger altså det, der stemmer med geologernes opdagelser: at jorden engang bestod af ét eneste kontinent, som deltes i flere kontinenter (skabelssberetningen fortæller os at Gud samlede al vand på et sted og kaldte det hav  (derfor måtte det tørre land være  et sammenhængend kontinent). Det gjorde Han på den anden dag i skabelsesugen). Derved indgår 1. Mosebog 10,25  i en perlerække af skriftsteder, der fortæller ting, som videnskaben først har opdaget i løbet af de seneste få hundrede år. Det er en stor skam at tabe sådanne sandheder på gulvet idet det dels kan være trosstyrkende for de kristne, der godt kan lide at bruge den hjerne Gud har udrustet os med, og det kan hjælpe med at lukke munden på dem, der forsøger at afskrive Bibelen, som utroværdig mytologi.


 


 


 


 


 


 


 


Mark 1,15:


 

1992 oversættelsen lyder: og sagde: »Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!«


 
den græske grundtekst bruger et udtryk for omvendelse, som betyder ”at omvende sig i syndserkendelse og anger", hvilket jo svarer til hele Bibelens budskab: At Gud tilgiver den, der erkender sin synd, angrer den og vender sig bort fra den.


 


 


  Salme 23,3:


 


 Den danske oversættelse 1992  lyder: Han giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier

                                                                           for sit navns skyld.


 


En korrekt oversættelse ville have været: Han genopretter mig

                                                                                ved at få min sjæl til at vende sig bort

                                                                                fra sin synd om til Gud.


 


 


  


Min kommentar:

budskabet om at vi skal angre vor synd og vende den ryggen bliver fortiet/nedtonet. Det er jo således at vor kødlige natur ønsker et budskab, der fortæller os at Gud har tilrettelagt en frelse, hvor vi bare skal tro på Jesus, men ellers kan vi leve videre i vore kødlige lyster. Her vil jeg lige citere Gal. 5, 16-21: For  Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil.   Men drives I af Ånden, er I ikke under loven.  Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse,   afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker,   nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. 

Bemærk at der ikke åbnes op for muligheden af at følge købets lyst og leve i  ånden samtidigt. Nej, den der følger kødets lyst skal ikke arve Guds rige, så kan vedkommende påbeeråbe sig tro, så meget, som vedkommende vil, for vedkommendes liv bevidner troens fravær. Frelsende tro er nemlig ikke bare noget man har i hovedet, nej frelsende tro resulterer i at Guds lov er skrevet på vedkommendes hjerte, og det hebræiske ord for tro beskriver en tro, der fører til handling (altså efterfølgelse af Jesus). Det er ikke sådan at Gud "zapper" os, og så er vi Hans børn. Vi kan ikke frelse os selv igennem et syndfrit liv, men Gud forventer en omvendelse, hvor vor vilje bliver underlagt Hans vilje, eller som der siges i Jer. 15,19: Derfor siger Herren:Hvis du vil vende om, lader jeg dig vende om, så du kan stå i min tjeneste. Lad mig bruge et billede fra hverdagen: Hvis du er ude at gå en tur, og er kommet et godt stykke forbi en vens hus, og han så kalder på dig og inviterer dig ind til eftermiddagskaffe, såmå du tage en viljesbeslutning, og vende om og gå tilbage til den vens hus, hvis du vil nyde godt af invitationen, og når du så kommer ind til kaffebordet kommer du ikke med den attetude at eftersom du vendte om og gik tilbage, så har du faktisk fortjent at deltage i kaffebordets glæder, nej du tager imod det med taknemmeighed, som en ufortjent gave. Sådan fungerer det også hos Gud! Det beskrev Jesus vældig godt i lignelsen om den fortabte søn.


 


 


 


 


Timoteus 2,15:

Den danske 1992 oversættelse lyder:


Stræb efter at stå din prøve for Gud som en arbejder, der ikke behøver at skamme sig, men som går lige på med sandhedens ord.


En korrekt oversættelse ville være:


Studér for at vise dig anerkendt af Gud. En arbejdsmand, der ikke behøver at skamme sig. Udlæggende Guds ord korrekt.


 
 


Min kommentar:

Budskabet om at en bibellærer/forkynder skal studere så grundigt at han kan udlægge Guds ord korrekt, så han ikke behøver at skamme sig overfor Gud er forsvundet. Det med at stille sig op på talerstolen og sige "det man har på hjerte" er altså ikke godt nok efter Guds målestok. Der skal grundige bibelstudier (og muligvis sprog og historiestudier) til, og man skal give en udtømmende bibelundervisning, så man kan udruste menigheden og give den "ordets sværd" til brug i kampen imod djævelens forførelse [husk at alle genfødte kristne er præster (1. Peter 2,5)], de, der indtager prædikestolene har et kæmpe ansvar, og skal dømmes hårdere end andre(Jak. 3,1)).


 


 


 


 


 


5:


Ordsprogene 14,4:

Den danske 1992 oversættelse lyder: Når der ikke er okser, er der korn i krybben, udbyttet øges ved tyrens kraft.


En korrekt oversættelse ville være: Når der ikke er okser, er der ingen korn i krybben, udbyttet øges ved tyrens kraft.


 


 


 
 


Min kommentar:

Den danske oversættelse siger altså det stik modsatte af grundteksten, hvilket gør det umuligt at forstå budskabet korrekt. Du kan høre hvad en ret udlægning af grundteksten  fortæller os ved at klikke her

 


 


 
2. Timoteus 1,9:

Den danske 1992 oversættelse lyder: Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden,


En korrekt oversættelse ville være: Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter Hans eget formål og nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden,


 


 


  


Min kommentar:

Ordet "formål" er faldet ud, hvilket gør at budskabet om at Gud for en evighed siden planlagde en opgave til os er gået tabt. Gud ønsker at frelse os for vor egen skyld, men det er ikke den eneste grund. Det er meningen at vi efter at vi er blevet Hans børn ved den nye fødsel, skal udrette noget for Ham her i denne verden. Et godt eksemel herpå er Paulus. Efter at Jesus havde kaldt Paulus til omvendelse sagde Han til Ananias (om Paulus): han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han skal lide for mit navns skyld.«


 


 


 Slutbemærkning:

kirkevækstbevægelsen buldrer jo frem, og truer med(sammen med emerging church bevægelsen) helt at indtage alle kirker, og et kendetegn ved disse bevægelser er indflydelsen fra new age, som siger at vi ikke skal erkende personlig synd, for det at erkende synd er synd i sig selv.

Ser man lidt overordnet på de ovenfor nævnte fejloversættelser, så ser man en tendens til at nedtone Guds åbenbaring om at vi skal erkende og angre vor synd, og derved går den danske Bibel disse bevægelsers ærinde. Så mit råd er: Vær årvågne, og forlad jer aldrig på mennesker og mennesketanker(Jer. 17,5). Den eneste sikre grundvold at bygge på er Kristus (klippen), og Kristus er Guds ord, som det  blev givet os i grundteksterne (Johs. 1,1 og 14). I de ca 1300 år den ortodokse kirke og den romersk katolske kirke regerede uindskrænket gav talløse mennesker deres liv og udholdt forfærdelig tortur i kampen for retten til at læse skriften på originalsprogene. Nu, hvor vi muligvis står overfor en endnu vanskeligere tid bør vi ikke være mindre målrettede end de var i vor kamp for sandheden, for den, der ikke tager imod kærlighed til sandheden vil Gud selv overgive til vildledende ånder(2.Tess. 2 10-11). Og når Gud først gør det, så er man håbløst fortabt.