DEN SUNDE LÆRE

DEN SUNDE LÆRE


Jeg møder igen og igen den påstand at alle forstår Bibelen forskelligt, så hvordan kan nogen tro at netop han har forstået den rigtigt? (underforstået: det er der ingen der kan).


Jeg tænker så: Hvis ingen kan forstå Bibelen rigtigt, hvordan kan Paulus, som skriver under Helligåndens inspiration  i  Titus 2,1: Men du skal sige det, der stemmer med den sunde lære

så tillade sig  at give Titus et sådant påbud?


Eller at påbyde Timoteus  at stride trons gode strid ved at holde budet uplettet og uangribeligt, som han gør her i 

1. Timoteus 6,12-14: Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør.   For Guds ansigt, for ham, som giver alle ting liv, og for Kristus Jesus, som aflagde den gode bekendelse under Pontius Pilatus, byder jeg dig:   Hold budet, uplettet og uangribelig, indtil vor Herre Jesu Kristi tilsynekomst,


Jeg vil vove den påstand at hvis man tager imod kærlighed til sandheden, så vil Gud ved sin Helligånd kaste lys over sit ord, så man forstår og erkender den sunde lære. Her vil jeg lige citere Salme 119,105-109: Dine ord er en lygte for min fod et lys på min sti.  Jeg har svoret, og det står jeg ved, at jeg vil holde dine retfærdige bud.  Jeg er blevet dybt ydmyget, Herre, hold mig i live efter dit ord.  Herre, tag imod frivilligofrene fra min mund, og lær mig dine bud.  Jeg sætter altid livet på spil, men din lov glemmer jeg ikke.

Det kommer dog ikke til én i søvne uden indsats. Man må bruge tid til at studere (her mener jeg ikke at man bare skal følge en bibellæseplan. Man må ”smøge ærmerne op” og studere grundigt og bede om Helligåndens lys over det man læser, og man skal principielt have alt det med, som Bibelen siger om det emne man studerer).


Jamen, hvis man bekender sin tro på Jesus, behøver man så virkelig at gå så meget op i al det der teologi?

Ordet teologi betyder jo ”læren om Gud”, og ret /god teologi er jo egentlig bare et andet udtryk for ”sund lære”, og da Jesus er Guds ord ifølge Joh. 1,1-4: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Er den sunde lære jo den rette udlægning af Bibelen, og den rette udlægning af Bibelen er ganske enkelt en præcis defination af den  sande Messias. Bibelen advarer igen og igen imod at følge en anderledes Jesus [ Messias(Kristus)].

Et eksempel herpå er Matt. 24,5: For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus! og de skal føre mange vild. Et andet eksempel er 2. Kor. 11,1-4: Gid I ville finde jer i lidt vanvid af mig! Ja, det vil I nok!  For jeg våger skinsygt over jer med en skinsyge som Guds, fordi jeg har trolovet jer med Kristus, og kun med ham, for at føre jer til ham som en ren jomfru   – men jeg er bange for, at ligesom slangen forledte Eva ved sin snedighed, skal jeres tanker komme på afveje bort fra det oprigtige og rene forhold til Kristus. I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.

Hvis det var fuldstændigt ligegyldigt dette med at falde for en anderledes Kristus (Messias). Hvorfor advarer Gud så imod det igen og igen i sit ord?

Det forklarer 5. Mos. 13,2-5: Hvis der fremstår en profet eller en, der har drømmesyner, hos dig, og han giver dig et tegn eller et varsel, og det tegn eller varsel, han har givet, indtræffer, og han siger: »Lad os følge andre guder, som du ikke før har kendt, og dyrke dem,« da skal du ikke lytte til, hvad den profet eller den, der har drømmesyner, siger. Det er Herren jeres Gud, der sætter jer på prøve for at få at vide, om I elsker Herren jeres Gud af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl. Herren jeres Gud skal I følge, ham skal I frygte, og hans befalinger skal I holde, ham skal I adlyde, ham skal I tjene, og ham skal I holde fast ved.

Hvis vi lader os lokke til at følge en anderledes Jesus, så er det ikke fordi vi ikke er intelligente nok til at forstå Bibelen, men fordi vi ikke elsker Gud af hele vort hjerte og hele vor sjæl, og det er det Gud bedømmer os på, for elsker vi Ham af hele vort hjerte og hele vor sjæl, så falder vi ikke for vranglære (en anderledes Jesus).

  Om vi følger den sunde lære eller ej er altså et udtryk for om vi elsker Gud eller ej, for Jesus siger i Joh. 14,23-24: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.  Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord.